Подводна гимнастика (ПЛФК)

Индивидуално (ЛФК ИНД)  – 12,00лв./20мин

––––––––––––––––––––––-

 

Басейн – 8,00лв.

––––––––––––––––––––––-

 

Въздушно вихрова вана (ВВ) – 10,00лв.

––––––––––––––––––––––-

Гуна фореза

Гуна (1 процедура на едно поле) – 30лв.

––––––––––––––––––––––-

 

Гуна (пакет 5 процедури) – 125лв.

––––––––––––––––––––––-

 

Гуна лице (1 процедура) – 45лв.

––––––––––––––––––––––-

 

Гуна лице (пакет 5 процедури) – 200лв.

––––––––––––––––––––––-

Електротерапия

Ултразвукова терапия (УЗ) – 9,00лв./10мин.

––––––––––––––––––––––-

 

Вакуум масаж (ВМ) – 9.00лв./15мин.

––––––––––––––––––––––-

 

Тенс импулс (ТЕНС) – 9.00лв./15мин.

––––––––––––––––––––––-

Електростимулация (ЕС) – 9.00лв./15мин.

––––––––––––––––––––––-

 

Интерферентен ток (ИФТ) – 9.00лв./15мин.

––––––––––––––––––––––-

 

Диадинамичен ток (ДД) – 9.00лв./15мин.

––––––––––––––––––––––-

 

Галванизация – 9.00лв./15мин.

––––––––––––––––––––––-

 

Електрофореза (ЕФ) – 9.00лв./15мин.

––––––––––––––––––––––-

 

Токове на Треберт – 9.00лв./15мин.

––––––––––––––––––––––-

 

Руски токове – 9.00лв./15мин.

––––––––––––––––––––––-

 

Лимфен дренаж – 10.00лв./20мин.

––––––––––––––––––––––-

 

Магнитотерапия – 9.00лв./15мин.

––––––––––––––––––––––-

 

 

Инфра ред лампа – 6.00лв./15мин.

––––––––––––––––––––––-

 

Луготерапия – 7.00лв./20мин.

––––––––––––––––––––––-

Кинезитерапевтични процедури

Индивидуално гимнастика  – 12.00лв./30мин.

––––––––––––––––––––––-

 

Клетка на роше – 9.00лв./30мин.

––––––––––––––––––––––-

 

Механотерапия – 6.00лв./30мин.

––––––––––––––––––––––-

 

Екстензия по Перл – 8.00лв./20мин.

––––––––––––––––––––––-

 

Суха шийна екстензия – 8.00лв./20мин.

––––––––––––––––––––––-

 

Криотерапия – 5.00лв./15мин.

––––––––––––––––––––––-

Масажи

Частичен лечебен масаж – 15.00лв./15мин.

––––––––––––––––––––––-

 

Цялостен лечебен масаж – 35.00лв./35мин.

––––––––––––––––––––––-

Лекарски прегледи и консултации

Лекарски преглед – 25.00лв.

––––––––––––––––––––––-

 

Лекарска консултация – 15.00лв.

––––––––––––––––––––––-

 

Лекарски преглед външни гости – 25.00лв.

––––––––––––––––––––––-