Подводна гимнастика (ПЛФК)

Индивидуално (ЛФК ИНД)  – 14,00лв./20мин

––––––––––––––––––––––-

 

Релакс зона/басейн и Въздушно вихрова вана (ВВ) /   – 15,00лв.

 

––––––––––––––––––––––-

 

Тангентор или тангентор с магнит – 18,00лв.

––––––––––––––––––––––-

Гуна фореза

Гуна (1 процедура на едно поле) – 30лв.

––––––––––––––––––––––-

 

Гуна (пакет 5 процедури) – 125лв.

––––––––––––––––––––––-

 

Гуна лице (1 процедура) – 45лв.

––––––––––––––––––––––-

 

Гуна лице (пакет 5 процедури) – 200лв.

––––––––––––––––––––––-

Текар  – 20лв.

––––––––––––––––––––––-

Електротерапия

Ултразвукова терапия (УЗ) – 10,00лв./10мин.

––––––––––––––––––––––-

Вакуум масаж (ВМ) – 10.00лв./15мин.

––––––––––––––––––––––-

Тенс импулс (ТЕНС) – 10.00лв./15мин.

––––––––––––––––––––––-

Електростимулация (ЕС) – 10.00лв./15мин.

––––––––––––––––––––––-

Интерферентен ток (ИФТ) – 10.00лв./15мин.

––––––––––––––––––––––-

Диадинамичен ток (ДД) – 10.00лв./15мин.

––––––––––––––––––––––-

Галванизация – 10.00лв./15мин.

––––––––––––––––––––––-

Електрофореза (ЕФ) –10.00лв./15мин.

––––––––––––––––––––––-

Токове на Треберт – 10.00лв./15мин.

––––––––––––––––––––––-

Руски токове – 10.00лв./15мин.

––––––––––––––––––––––-

Лимфен дренаж – 11.00лв./20мин.

––––––––––––––––––––––-

Магнитотерапия – 10.00лв./15мин.

––––––––––––––––––––––-

Инфра ред лампа – 7.00лв./15мин.

––––––––––––––––––––––-

Луготерапия – 8.00лв./20мин.

––––––––––––––––––––––-

Кинезитерапевтични процедури

Индивидуална гимнастика  – 14.00лв./30мин.

––––––––––––––––––––––-

Клетка на роше – 10.00лв./30мин.

––––––––––––––––––––––-

Механотерапия – 7.00лв./30мин.

––––––––––––––––––––––-

Екстензия по Перл – 9.00лв./20мин.

––––––––––––––––––––––-

Суха шийна екстензия – 9.00лв./20мин.

––––––––––––––––––––––-

Криотерапия – 5.00лв./15мин.

––––––––––––––––––––––-

Масажи

Частичен лечебен масаж – 15.00лв./15мин.

––––––––––––––––––––––-

 

Цялостен лечебен масаж – 35.00лв./35мин.

––––––––––––––––––––––-

Лекарски прегледи и консултации

Лекарски преглед – 35.00лв.

––––––––––––––––––––––-

 

Лекарска консултация – 20.00лв.

––––––––––––––––––––––-

 

Лекарски преглед външни гости – 40.00лв.

––––––––––––––––––––––-